Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Πώληση Αδρανών Υλικών. Προϊόντα
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Προϊόντα

Προϊόντα

Προϊόντα

Ε4 - 3Α - Σκύρο - Τρίμμα Πίσσας - Χώμα

Τα προϊόντα της εταιρείας μας προέρχονται αποκλειστικά από τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.


Κύριο μέλημα μας η βέλτιστη ποιότητα των παραγόμενων Αδρανών Υλικών. Ως επιστέγασμα της προσπάθειας μας αυτής αποτελεί η μακροχρόνια εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Τα παραγόμενα Αδρανή Υλικά τα οποία προέρχονται κυρίως από καθαρά σκυροδέματα είναι τα εξής:

Ε4: Ανάμικτο υλικό το οποίο εμπεριέχει 3Α και Σκύρο, ιδανικό ως υλικό υπόβασης για επιχωματώσεις, στην κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων οδικών και τεχνικών έργων. Διαβάθμιση 0 – 70 mm.

3A: Υλικό υπόβασης σε έργα οδοποιίας. Διαβάθμιση 0 – 30mm

Σκύρο: Υλικό με ευρεία χρήση όπως έργα οδοποιίας, επιχώσεις θεμελιώσεων, αποστραγγιστικά έργα κ.λπ.

Τρίμμα Πίσσας: Χρησιμοποιείται ως υλικό διάστρωσης.


Ενώ από τα υλικά εκσκαφών τα οποία είναι καθαρά γαιώδη προέρχεται το χώμα το οποίο χρησιμοποιείται ως υλικό επιχώσεων ευρέως γνωστό ως μπαζόχωμα.

Χώμα: Υλικό επιχώσεων
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Ε4 - 3Α - Σκύρο - Τρίμμα Πίσσας - Χώμα
Ε4, 3Α, Σκύρο, Τρίμμα, Πίσσας, Τρίμμα, Ασφάλτου, Χώμα
Πώληση Αδρανών Υλικών. Προϊόντα
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱