Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Πώληση Αδρανών Υλικών. Προϊόντα
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Προϊόντα

Προϊόντα

Προϊόντα

Ε4 - 3Α - Σκύρο - Τρίμμα Πίσσας - Χώμα


Τα προϊόντα της εταιρείας μας προέρχονται αποκλειστικά από τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).


Το κύριο μας μέλημα είναι η παραγωγή αδρανών υλικών υψηλής ποιότητας. Ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη των πελατών μας μέσω της παροχής αξιόπιστων προϊόντων.

Τα παραγόμενα αδρανή υλικά προέρχονται κυρίως από καθαρά σκυροδέματα και περιλαμβάνουν τα εξής προϊόντα:

1. Ε4: Πρόκειται για ένα ανάμικτο υλικό που περιλαμβάνει 3Α και Σκύρο. Αυτό το υλικό είναι ιδανικό ως υπόβαση για επιχωματώσεις και για την κατασκευή εξυγιαντικών στρωμάτων σε οδικά και τεχνικά έργα. Έχει διαβάθμιση σε μέγεθος από 0 έως 70 mm.

2. 3Α: Αυτό το υλικό χρησιμοποιείται ως υπόβαση σε έργα οδοποιίας. Έχει διαβάθμιση σε μέγεθος από 0 έως 30 mm.

3. Σκύρο: Το σκύρο είναι ένα υλικό με ευρεία χρήση, χρησιμοποιείται σε έργα οδοποιίας, επιχώσεις θεμελιώσεων, αποστραγγιστικά έργα και άλλες εφαρμογές.

4. Τρίμμα Πίσσας: Αυτό το υλικό χρησιμοποιείται ως υλικό διάστρωσης.

Επιπλέον, από τα υλικά εκσκαφών, τα οποία είναι καθαρά γαιώδη, προέρχεται το χώμα που γνωρίζεται ευρέως ως μπαζόχωμα. Το μπαζόχωμα χρησιμοποιείται ως υλικό επιχώσεων.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παράγει υλικά υψηλής ποιότητας μέσω της διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, προσφέροντας στους πελάτες μας αξιόπιστες λύσεις και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους."
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Ε4 - 3Α - Σκύρο - Τρίμμα Πίσσας - Χώμα
Ε4, 3Α, Σκύρο, Τρίμμα, Πίσσας, Τρίμμα, Ασφάλτου, Χώμα
Πώληση Αδρανών Υλικών. Προϊόντα
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱