Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Α.Ε.Κ.Κ.

Στη φωτογραφία:
Κόστος Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.
Κόστος Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Κόστος Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.
Κόστος, Διαχείρισης, Α.Ε.Κ.Κ.
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
design: A.T.
with geodi engine
scroll up