Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Μίσθωση Σπαστήρα. Μεταφορά Μπαζών. Χωματουργικές.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Υπηρεσίες

Στη φωτογραφία:
������������ ������������������
������������ ������������������
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
������������ ������������������
������������, ������������������
Μίσθωση Σπαστήρα. Μεταφορά Μπαζών. Χωματουργικές.
design: A.T.
with geodi engine
scroll up