Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Πώληση Αδρανών Υλικών. Προϊόντα
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Πιστοποίηση προϊόντων

Πιστοποίηση προϊόντων

Σήμανση CE Περισσότερα
Πελάτες

Πελάτες

Αδρανών υλικών Περισσότερα
Προϊόντα

Προϊόντα

Ε4 - 3Α - Σκύρο - Τρίμμα Πίσσας - Χώμα Περισσότερα

Προϊόντα

Δεν βρέθηκαν εγγραφές!
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Πώληση δευτερογενών πρώτων υλών προερχόμενων από τη διαχείριση των ΑΕΚΚ όπως: Ανάμικτο (Ε4), 3Α, Σκύρο, Χώμα, Μπαζόχωμα, Τρίμμα Ασφάλτου, Τρίμμα Πίσσας.
πώληση ανάμικτο, αδρανών υλικών, Ε4, 3Α, Σκύρο, χώμα, μπαζοχώμα, τρίμμα άσφαλτος, τρίμμα πίσσα, προϊόντα
design: A.T.
with geodi engine
scroll up