Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Μίσθωση Σπαστήρα. Μεταφορά Μπαζών. Χωματουργικές.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Παροχή Υπηρεσιών

Παροχή Υπηρεσιών

Ανακύκλωση - Αξιοποίηση ΑΕΚΚ Περισσότερα

Υπηρεσίες

Δεν βρέθηκαν εγγραφές!
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Μίσθωση Σπαστήρα (θραυστήρα) για θραύση αδρανών υλικών, θραύση πέτρας, συλλογή και μεταφορά μπαζών. Χωματουργικές εργασίες. Έργα Οδοποιίας. Υπηρεσίες
μίσθωση σπαστήρα, θραύση πετρωμάτων, συλλογή μπαζών, μεταφορά μπαζών, θραυστήρα, αδρανών υλικών, χωματουργικές εργασίες, έργα οδοποιίας, υπηρεσίες
design: A.T.
with geodi engine
scroll up