Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Α.Ε.Κ.Κ.

Ορισμοί των Α.Ε.Κ.Κ.

Ορισμοί των Α.Ε.Κ.Κ.

Περιγραφή Έννοιας των Α.Ε.Κ.Κ.

Απόβλητο: Κάθε είδος αντικειμένου ή και ουσίας, ο κάτοχος των οποίων θέλει, προτίθεται ή υποχρεούται να τα απορρίψει.

Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ): Τα υλικά από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις που θεωρούνται ως απόβλητα.

Αδρανή Απόβλητα: Απόβλητα μη επικίνδυνα τα οποία δεν έχουν υποστεί σημαντική χημική, βιολογική ή φυσική μετατροπή. Δεν καίγονται, δεν διαλύονται, δεν συμμετέχουν σε χημικές ή φυσικές αντιδράσεις.

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Περιγραφή Έννοιας των Α.Ε.Κ.Κ.
ΑΕΚΚ, απόβλητα, απόβλητα, εκσκαφών, απόβλητα, κατεδαφίσεων, απόβλητα, αδρανή, απόβλητα
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱