Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Διαχείριση Αδρανών Υλικών ΑΕΚΚ, Θραυστήρας Πέτρας. ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Περισσότερα
Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Έκδοση 1 / 01.04.2021 Περισσότερα
Εταιρεία

Εταιρεία

Προφίλ Εταιρείας Περισσότερα

Η εταιρεία

Φωτογραφία: Τι είναι Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Τι είναι Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Διαχείριση ΑΕΚΚ
Φωτογραφία: Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμοί
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Συλλογή, μεταφορά, θραύση, καθαρισμός, διαλογή, διαχείριση - ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. ευρέως γνωστά ως μπάζα και λήψη δευτερογενών πρώτων υλών.
συλλογή ΑΕΚΚ, μεταφορά ΑΕΚΚ, θραύση, καθαρισμός, διαλογή, διαχείριση ΑΕΚΚ, ανακύκλωση α.ε.κ.κ., μπάζα, πρώτων υλών
design: A.T.
with geodi engine
scroll up