Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Α.Ε.Κ.Κ.

Κατηγορίες Α.Ε.Κ.Κ.

Κατηγορίες Α.Ε.Κ.Κ.

4 ΚατηγορίεςΤα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) ευρέως γνωστά ως μπάζα, κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους.  1. Απόβλητα Εκσκαφών: Υλικά όπως χώματα, άμμος, πέτρες, χαλίκι κ.λπ. που προέρχονται είτε από κατασκευαστικές δραστηριότητες είτε από φυσικά φαινόμενα όπως κατολισθήσεις ή υπερχειλίσεις χειμάρρων.
  2. Απόβλητα Κατεδαφίσεων: Υλικά όπως στοιχεία σκυροδέματος, τούβλα, πέτρες, θραύσματα ειδών υγιεινής, υλικά συστημάτων απορροής υδάτων, πλάκες επιστρώσεων κ.λπ. και χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια.
  3. Απόβλητα Οδοποιίας: Σε αυτά τα υλικά περιλαμβάνονται η άσφαλτος και όλα τα υλικά που προέρχονται από την επιδιόρθωση ή την καθαίρεση του οδοστρώματος όπως άμμος, χαλίκι, σκύρο και γενικότερα τα υλικά που προκύπτουν.
  4. Απόβλητα Εργοταξίων: Υλικά όπως μέταλλα, ξύλο, γυαλί, χαρτί, πλαστικό, καλώδια, βερνίκια, κόλλες, χρώματα κ.λπ. τα οποία προέρχονται από εργασίες ανακαινίσεων.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
4 Κατηγορίες
ΑΕΚΚ, Απόβλητα, Εκσκαφών, Κατασκευών, και, Κατεδαφίσεων, Απόβλητα, Εκσκαφών, Απόβλητα, Κατεδαφίσεων, Απόβλητα, Οδοποιίας, Απόβλητα, Εργοταξίων, μπάζα
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱