Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Α.Ε.Κ.Κ.

Κόστος Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.

Κόστος Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.

Τιμοκατάλογος

Η εταιρεία μας είναι συμβεβλημένη από το 2011 με το εγκεκριμένο ΣΣΕΔ Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδας Α.Ε., με διακριτικό τίτλο ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312/Β/24-08-2010).


Οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές που επιθυμούν να προβούν σε σύμβαση με το συγκεκριμένο ΣΣΕΔ, είναι απαραίτητο να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε ώστε να ενημερωθούν για το Κόστος Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ.. (κάντε κλικ εδώ)


ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Τιμοκατάλογος
Κόστος, Διαχείρισης, ΑΕΚΚ, Τιμοκατάλογος, ΑΕΚΚ, ΑΝΑΒΕ, Α, Ε, Συμβεβλημένη, Μονάδα
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱