Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Α.Ε.Κ.Κ.

Κόστος Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. για Μη Υπόχρεους Διαχειριστές

Κόστος Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. για Μη Υπόχρεους Διαχειριστές

Τιμοκατάλογος
Προς αποφυγή της ανεξέλεγκτης απόθεσης ΑΕΚΚ (μπάζα) για διαχειριστές οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν προβλέπεται σύναψη σύμβασης με ΣΣΕΔ και προτίθενται να τα απορρίψουν, η εταιρεία μας παραλαμβάνει

στις εγκαταστάσεις της με μηδενικό κόστος (ΔΩΡΕΑΝ) τα εξής:
  • Καθαρά σκυροδέματα
  • Καθαρά οπλισμένα σκυροδέματα
  • Τσιμεντόλιθους
  • Πλάκες πεζοδρομίων
  • Υλικά απόξεσης ασφάλτου
  • Υλικά καθαίρεσης ασφάλτου
  • Καθαρά υλικά αμμοχαλικώδη
  • Καθαρά υλικά ημιβραχώδη
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Τιμοκατάλογος
Υποχρεώσεις, Διαχειριστών, Υποχρεώσεις, Εργολάβων, Μη, Υπόχρεοι, Διαχείρισης, ΑΕΚΚ, απόθεση, μπάζα, δωρεάν, παραλαβή, μπαζών
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱