Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Α.Ε.Κ.Κ.

Οικονομική Διαχείριση Αποβλήτων

Οικονομική Διαχείριση Αποβλήτων

Κατεδαφίσεις Κτιρίων

Προτείνεται στους διαχειριστές απο-βλήτων από κατεδαφίσεις κτιρίων, για την καλύτερη ομοιογένεια των υλικών, την ευκολότερη ανακύκλωση αλλά κυρίως το χαμηλότερο κόστος διαχείρισης των ΑΕΚΚ να προηγείται η μέγιστη αφαίρεση στοιχείων όπως:

 • Ξυλεία στέγης
 • Ξυλεία πατωμάτων
 • Κουφώματα (μεταλλικά και ξύλινα)
 • Κεραμίδια
 • Σωληνώσεις από αμίαντο (επιβάλλεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα)
 • Πλαστικό
 • Γυαλί
 • Μονωτικά υλικά

ώστε να ανακυκλωθούν ξεχωριστά και τα εναπομείναντα υλικά να αποτελούν όσο το δυνατόν καθαρότερα ΑΕΚΚ .


Αναλυτικότερα όταν γίνεται η αποξήλωση των ξύλινων κουφωμάτων, πατωμάτων και διαχωρισμός του γυαλιού, των διαφόρων μονωτικών υλικών και των πλαστικών, πριν από την κατεδάφιση του κτιρίου (διαχωρισμός στην πηγή) αυτομάτως έχουμε «καθαρά» φορτία αποβλήτων από :

 • ξύλο
 • Κεραμίδια
 • γυαλί
 • μονωτικά υλικά
 • πλαστικά

τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στις κατάλληλες μονάδες ανακύκλωσης με πολύ χαμηλό κόστος διαχείρισης.


Δεν είναι λίγες οι φορές όπου τα υλικά των κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα, τα μικτά απόβλητα κατασκευών και τα υλικά ανακαινίσεων αποτελούν μη διαχειρίσιμα απόβλητα (σκουπίδια). Έτσι λοιπόν η απόθεση τους στον ΧΥΤΑ αποτελεί μονόδρομο, αυξάνοντας το κόστος για τους διαχειριστές δραματικά.


Συμπέρασμα: Ο Διαχωρισμός των αποβλήτων στην «πηγή των εργασιών» αποτελεί τη μέγιστη οικονομική διαχείριση τους.

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Κατεδαφίσεις Κτιρίων

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱