Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Διαχείριση Αδρανών Υλικών ΑΕΚΚ, Θραυστήρας Πέτρας. ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

H QMSCERT, διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, πιστοποιεί την «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.»

με πεδίο εφαρμογής τη:

Συλλογή - Μεταφορά και Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις

πως έχει καθιερώσει

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
Αριθμός Πιστοποιητικού: 26..21-1

&

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
Αριθμός Πιστοποιητικού: 26..21-2

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Διαχείριση Αδρανών Υλικών ΑΕΚΚ, Θραυστήρας Πέτρας. ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱