Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Πώληση Αδρανών Υλικών. Προϊόντα
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Προϊόντα

Πιστοποίηση προϊόντων

Πιστοποίηση προϊόντων

Σήμανση CE
.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Σήμανση CE
Πρότυπα, ΕΝ13242, συμμόρφωση, ελέγχου, παραγωγής, κανονισμός, δομικών, προϊόντων, CPR
Πώληση Αδρανών Υλικών. Προϊόντα
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱