Πρότυπη Ανώνυμη Εταιρεία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Υλικών Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Μίσθωση Σπαστήρα. Μεταφορά Μπαζών. Χωματουργικές.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

Υπηρεσίες

Παροχή Υπηρεσιών

Παροχή Υπηρεσιών

Μίσθωση Θραυστήρα

Η εταιρεία μας έχει στην κατοχή της κινητό θραυστήρα (σπαστήρα) τον οποίο διαθέτει προς μίσθωση σε μεγάλα έργα όπου απαιτείται η θραύση πετρωμάτων.
Ο τύπος του μηχανήματος έργου είναι EXTEC - C12 δυναμικότητας ως 150t/h. Η συγκεκριμένη δυναμικότητα είναι σε άμεση συνάρτηση με την ποιότητα του προς θραύση υλικού και φυσικά τις διαστάσεις παραγωγής.


Ενδεικτικά έργα στα οποία συμμετείχε η εταιρεία μας :

  • Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης από εργασίες καθαιρέσεων και χωματουργικών για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων - 2019

  • Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης από εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων στον χώρο του παλιού οινοποιείου στην Γιάλοβα Μεσσηνίας, για το έργο «επέκταση 5* ξενοδοχειακής μονάδας COSTA NAVARINO ΠΥΛΟΣ» - 2019

  • Εκτέλεση έκτακτων εργασιών της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή του Σταυρού Θεσσαλονίκης - 2018

  • Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης από εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων στον χώρο της ξενοδοχειακής μονάδας CLUB MEDITERRANEE στον Κέφαλο της νήσου Κω - 2018

  • Θραύση πετρωμάτων από καθαιρέσεις και χωματουργικών εργασιών στο έργο «ανακαίνιση και επέκταση του ξενοδοχείου SANI CLUB στο SANI RESORT - Γ' φάση» - 2017

  • Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης από εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων στον χώρο του ξενοδοχείου για το έργο «ανακαίνιση ξενοδοχείου IKOS DASSIA - Α' φάση - Καθαιρέσεις» - 2017

  • Μεταφορά και διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. από το έργο «ανακαίνιση χώρων υπόγειο - ισόγειο - ημιόροφου περιβάλλοντος και κελύφους ξενοδοχείου MAKEDONIA PALACE (εργολάβος Demcon LTD) - 2017

  • Παραγωγή θραυστών αδρανών υλικών στο έργο «Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης, Αντλιοστασίων και Καταθλιπτικών Αγωγών των Οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης» - 2015

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Οδός Διαβατών – Ιωνία, Τ.Θ. 1010
57008, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο, Fax
Μαρίνος Τσεβρέμης
Θωμάς Τσεβρέμης
+30 2310 782 496
+30 6947 267 267
+30 6947 267 266

Email: apollonaekk@gmail.com
ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.
Μίσθωση Θραυστήρα
Μίσθωση, Θραυστήρα, μίσθωση, σπαστήρα, ενοικίαση, σπαστήρα
Μίσθωση Σπαστήρα. Μεταφορά Μπαζών. Χωματουργικές.
design: A.T.
with geodi engine
scroll up
gallery ❰   ❱